Op alle diensten en werkzaamheden die Paffen+ verricht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin wordt de verhouding tussen Paffen+ en de opdrachtgever(s) beschreven.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Paffen+ verzekeringen & financiƫle diensten bv gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Paffen+ verzekeringen & financiƫle diensten bv gesloten overeenkomsten waarbij Paffen+ zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

De Dienstenwijzer vermeldt onder andere welke diensten wij verlenen, wat onze werkwijze is en welke tarieven wij hanteren voor advies en bemiddeling.

Je kunt onze algemene voorwaarden en onze Dienstenwijzer downloaden. Heb je na het lezen nog vragen, of wil je nadere informatie, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.

Downloads