Prinsjesdag 2016: de belangrijkste onderwerpen

  28 september 2016

  Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft de regering haar plannen voor 2017 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste onderwerpen die van invloed zijn op jouw persoonlijke financiële situatie op een rij gezet.
  Wij benadrukken dat de genoemde plannen nog gewijzigd kunnen worden.

  Koopkrachtontwikkeling
  De overheid zet sterk in op vergroting van de koopkracht. Hiermee wil men bereiken dat de consument meer gaat uitgeven en op die manier de ecoomie aanjaagt. Hoewel de meeste huishoudens erop vooruit zullen gaan in 2017, blijken ongeveer een miljoen huishoudens erop achteruit te gaan.

  Inkomstenbelasting
  De verschillen in koopkrachtontwikkeling worden onder meer veroorzaakt door wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen. De meeste heffingskortingen gaan omhoog en de tariefschijven in de inkomstenbelasting worden aangepast. Opvallend is dat het tarief in de tweede en derde schijf omhoog gaat van 40,4% naar 40,8% (tot de AOW-gerechtigde leeftijd). Voor AOW-gerechtigden gaat het tarief van de derde schijf ook omhoog van 40,4% naar 40,8%. Het tarief in de tweede schijf stijgt voor deze groep van 22,5% naar 22,9%. Het tarief in de tweede schijf stijgt voor deze groep van 22,5% naar 22,9%.

  De zorg- en huurtoeslag worden verhoogd naar € 12 miljard (2016: € 10 miljard). Ook het kindgebonden budget gaat omhoog. Juist de lagere inkomens of minima profiteren van de verhoging van de toeslagen, waardoor zij er relatief meer op vooruit gaan dan werknemers met een modaal of hoger inkomen.

  Fictief rendement van 4% op eigen vermogen losgelaten
  Vermogensrendementsheffing wordt nu nog berekend op basis van een fictief rendement van 4%. Vanaf 2017 wordt het fictief rendement anders berekend, zodat er een reëlere heffing op vermogen plaatsvindt. Daarnaast wordt het belastingvrij vermogen verhoogd naar € 25.000. Boven dit bedrag vindt een ingewikkelde berekening plaats van het te belasten rendement. De grondslag van vermogen wordt verdeeld in verschillende rendementsklassen.

  Voor zover het vermogen boven de vrijstelling ligt tussen de € 0 en € 75.000, valt 67% van dit vermogen in rendementsklasse I en 33% van dit vermogen in rendementsklasse II. Het forfaitaire (fictieve) rendement in rendementsklasse I is 1,63% en dat in klasse II is 5,5%. Dat betekent dat het rendement gesteld wordt op (67% x 1,63% + 33% x 5,5%) = 2,9071%. Hiervan wordt 30% belast. De effectieve belastingdruk op vermogen boven de vrijstelling komt daarmee op 0,87213% voor vermogens tot de € 75.000 boven de vrijstelling.

  Voor zover het vermogen boven de vrijstelling valt in de categorie tussen de € 75.000 en € 975.000, geldt een andere verdeling. In dat geval wordt aan 21% een rendement van 1,63% toegekend en aan de rest een rendement van 5,5%. De belastingdruk in die categorie komt uit op 1,40619%. Voor vermogens die hier bovenuit komen, geldt dat (voor het meerdere) volledig uitgegaan wordt van een rendement van 5,5%, met een belastingdruk van 1,65%.

  Er is zeer veel kritiek op deze wijze van het berekenen van het rendement op vermogen. Het is dan ook zeer de vraag of de huidige plannen ongewijzigd doorgang zullen vinden.

  Verhoogde schenkingsvrijstelling
  Momenteel bedraagt de eenmalige vrijstelling € 53.016 (2016) voor schenking voor de eigen woning. Voorwaarde is dat de schenking moet worden gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of verbouwing van de eigen woning, afkoop van erfpacht of de aflossing van de eigenwoningschuld (inclusief een restschuld). De schenkingsvrijstelling kan alleen worden gebruikt bij een schenking aan kinderen tussen 18 en 40 jaar oud. Deze schenkingsvrijstelling wordt, net als eind 2013 en in 2014, verhoogd tot € 100.000.

  Sociale zekerheid
  Vanaf 2017 investeert het kabinet € 200 miljoen per jaar in de kinderopvang. Enerzijds om de kwaliteit te verhogen, en anderzijds om de kosten voor ouders te verlagen. Hiermee hoopt het kabinet meer ouders te motiveren te gaan werken. Werkgevers worden meer gestimuleerd om 50-plussers in dienst te nemen. Er komt een actieplan dat dit moet bewerkstelligen.

  Meer informatie?
  Wil je meer weten over de veranderingen die het kabinet op de planning voor 2017 heeft staan? Bijvoorbeeld wat de ruimere voorwaarden voor de KEW-vrijstelling voor jou betekenen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak met een van onze financieel adviseurs. Wij zijn je graag van dienst.